Какво е Списание VIP?

Списание VIP е онлайн списание предназначено както за мъжката, така и за дамската аудитория. В списанието се засягат широкоспектърни теми в различни области , вълнуващи младото поколение, като: Бизнес, Психология, Лидерство, Аз мога в България, Мода, Интимно и др. Статиите са написани в достъпен стил, притежават развлекателен  характер, но паралелно с това насочват вниманието на читателя към полезна информация отностно здравни теми, социални явления, история, иновации и други области интересни за тях. Освен това Списание VIP цели да ангажира вниманието на всеки, който е креативен и иновативен, давайки му възможност да изразява собствената си позиция, пишейки статии обвързани с неговите лични интереси. По този начин списанието се превръща в „Пиаца”, за публикуване, обсъждане и обмен на идеи насърчаващи творческия потенциал на младите хора. Целта на Списание VIP  е да имплементира неохуманизъм възвестяващ „нов свят”, който се превръща в нов начин на мислене. Основна цел на проекта е подтикването на младите хора към занимания с интелектуална насоченост, насърчаващи ги към изразяване на творческия им потенциал и активна комуникация в общност, от която да почерпят нови знания и идеи.

Амбицията на екипа,  работещ върху проета е да превърне Списание  VIP  в различен тип социална мрежа,  обединяваща хора със сремеж за развитие и жажда за нови знания, целящи да разширят кръгозора им и да стимулират изявата на техните личностни качества, възможности и таланти. Списанието се стреми да служи като отправна точка, за всички които работят и прекарват времето си в „морето” от информацинни и комуникационни технологии в съвременния свят, наречено интернет. Списание VIP е медия, която живее в рамките на „тук и сега” и притежава интердисциплинарни интереси, способност да обогатява мирогледа и стремежа към знания, да подтиква към експериментиране, изразяване на емоциите и чувстовото за естетика и красота. Смисълът на всичко това е заложен още в семантиката на името избрано за Списание VIP- „Винаги иновативни и позитивни”, предствляващо арена за експресия на таланта и осъществяване на социални комуникации.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vankara/public_html/campus.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

One thought on “Какво е Списание VIP?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *